Wednesday, November 9, 2011

Era TajdidHadis Rasulullah SAW - Sesungguhnya Allah pasti akan mengutuskan untuk umat ini,dihujung setiap seratus tahun,orang yang akan datang membawa pembaharuan (tajdid) untuk mereka akan agama mereka- Riwayat Abi Daud dan Al-Hakim.

Penjelasan tentang tajdid adalah menurut Seikhulislam Asseikh Yusof Alqaradhawi tentang pembaharuan yang didatangkan oleh sekumpulan ulama dan pendokong gerakan islam akan membentuk satu madrasah atau gerakan pemikiran dan amal yang tersusun,untuk kebnagkitan umat islam.

Apa yang perlu kita lakukan untuk tajdid (pembaharuan)dalam gerakan islam??

1)Membentuk pasukan islam yang mampu memimpin masyarakat hari ini dengan islam yang hakiki,benar dan menyeluruh.pasukan yang memiliki (iman yang mendalam,kefahaman yang jelas dan ikatan rabbani yang kukuh mahupun sesama makhluk.

2)Membentuk pandangan dan stigma masyarakat yang muslim atau non muslim untuk menyokong pasukan islam tersebut,jelas dengan matlamat yang dilaksanakan.

3)Membentuk satu iklim sejagat yang mula menerima kewujudan dan hak umat islam selepas kalangan non muslim memahami hakikat risalah dan peradaban islam dan benas daripada ikatan lampau yang pesimis (pandangan serong).

Bersamalah kita dalam kelompok2 dan kumpulan yang hari ini terus menerus dalam memperjuangkan risalah islam.

No comments:

Post a Comment